Bewoners van KTC Base krijgen een eigen account via CarenZorgt. Hier kunnen zij zelf hun eigen dossier en rapportages inlezen. Daarnaast is er ruimte om met begeleiding te berichten.